Kurset afholdes:
Nørregade 4
5330 Munkebo

Seneste kursus 1.-2. april 2017, begge dage kl. 9-17.

Lukket kursus på jeres klinik kan bestilles.

Book en plads nu!
Tlf: 26 82 68 01
kontakt@zendegi.dk

Stabilitet & Performance

Evidensbaseret bevægeanalyse af idrætsudøvere med Behnam Liaghat


Målet for kurset
- At få en forståelse for den professionelle indsats i den profylaktiske træning
- At have forståelse for den teoretiske reference ramme bag stabilitetstræning
- At være i stand til at teste stabilitetsdysfunktioner
- At identificere det svageste og stærkeste led i kinetic chain
- At kunne designe præcis træning rettet mod atletens svage led i kinetic chain
- At kunne evaluere trænings effekt og progrediere øvelser

Du er:
- Fysioterapeut, fysioterapeutstud. min. modul 7 eller fysisk træner
- nørdet med at arbejde med bevægeanalyse og bevægeoptimering
- ønsker at tilbyde præcis træning

Prisen for deltagelse er 3450,- (studerende 2950,-) og inkluderer kompendie, to dages teoretisk og praktisk undervisning med supervision af dedikeret fysioterapeut og specialist i idrætsfysioterapi og muskuloskeletal fysioterapi. Tilmelding er bindende ved overførsel af gebyr til 5387-0000547639.

Kurset foregår i Center For Fysioterapi & Træning Munkebos lokaler i naturskønne omgivelser. Frokost, kaffe/te og frugt er inkluderet.


Anbefalinger
- Jeg har haft fornøjelsen af at undervise Behnam i forbindelse med hans uddannelsen inden for Performance Stability - The Movement Matrix. Derudover har vi deltaget i flere kurser og workshops sammen. Behnam er en skarp klinisk ræsonnerende fysioterapeut, med stort og sikkert fokus på kvalitet i bevægelse, specielt hos idrætsudøveren. En kvalitet der skal sikre idrætsudøveren i både at øge sin performance samt nedsætte risikoen for skader. Jeg er sikker på at Behnam har skruet et solidt kursus sammen for jer der ønsker at optimere idrætsudøverens præstationsevne. De bedste hilsner, Pernille Thomsen, lektor, M.Ed., fysioterapeut, international akkrediteret underviser Performance Stability og stifter af Fysio Flow.

- Behnam har undervist på vores kursus omkring skulder impingement og kinetic chain, hvor fokus har været på bevægeanalyse og korrektion. I den sammenhæng har Behnam, med sin spændende og engageret undervisningsstil, bidraget med viden og færdigheder i forhold til hvordan fysioterapeuter kan undersøge og træne i forhold til vores viden om kinetic chain. Hvordan undersøger vi den biomekaniske sammenhængen fra fødderne til skulderen i funktioner og isoleret, hvordan analyserer og vurdere vi vores fund og hvordan træner vi de enkelte elementer i den kinetisk kæde og den funktionelle kinetic chain. Her kan vi hente meget god inspiration til vores daglige kliniske fysioterapi. Spændende kursus og god fornøjelse til alle jer som deltager.
Hans Kromann Knudsen, Lektor på Fysioterapeutuddannelsen i Odense MsR, DipMT og underviser i Dansk selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi

- Jeg kender Behnam som en faglig kompetent fysioterapeut, der med engagement og høj videreuddannelse har et øvet blik for bevægeanalyse og retning heraf. Fysioterapeut og fysisk træner Haderslev Elite. Tobias Heiberg.